Mangomoment Fonds

Download HIER de brochure.

Beschikbare financiële middelen in het Mangomoment Fonds worden aangewend om
binnen KU Leuven zowel initiatieven te ondersteunen alsook onderzoek en opleiding
rond kwaliteit van zorg en patiëntgerichtheid te faciliteren.

Optimale zorg aan patiënten in het ziekenhuis, het woonzorgcentrum of thuis, betekent meer dan enkel het strikt opvolgen van protocollen en procedures. Indien u, een familielid of collega reeds zorg nodig had, dan weet u hoe belangrijk patiëntgerichte zorg is.

Sinds 2 jaar loopt aan de KU Leuven een project “Op zoek naar Mangomomenten”, een initiatief om zorgverleners nog meer bewust te maken van de nood aan deze patiëntgerichtheid.  Dit doen we niet door te focussen op negatieve zaken maar we trachten mooie voorbeelden te verzamelen. Deze kunnen nadien als inspiratiemateriaal gebruikt worden tijdens opleidingen en workshops. Ons initiatief kreeg reeds brede persaandacht in Vlaanderen en Nederland. Op www.mangomoment.be vindt u meer informatie over de opzet, de meer dan 70 partnerorganisaties, de persberichten en voorbeelden van Mangomomenten.

Waarover gaat het?

Ons project gaat niet over grote wetenschappelijke of technische innovatie. Het gaat hier ook niet over de grote acties die veel tijd en middelen vragen zoals “Make a Wish” of de jaarlijkse dag rond patiëntgerichtheid. Mangomomenten gaan over kleine acties en gebaren die weinig of geen geld, middelen of tijd vragen en kunnen gebeuren tijdens de dagelijkse zorgverlening. “Mangomoment” is ondertussen een begrip en werd afgelopen maand zelfs tot woord van de maand verkozen bij Van Dale Uitgevers. Het woord Mangomoment is trouwens ontleend aan een reportage van Annemie Struyf op VRT, waar Annemie aan een patiënte op intensieve zorgen vraagt “Is er iets waarmee ik je een klein plezier kan doen?” en de dame antwoordt: “Een mango!”. Wanneer deze dame wat later een mango krijgt, fleurt ze helemaal op en wordt ze er emotioneel van. Het wordt ook steeds duidelijker dat naast patiënten tevens onze artsen en verpleegkundigen nood hebben aan de kleine positieve ervaringen om hun veerkracht hoog te houden.

Wat hebben we geleerd?

We verzamelden tot op heden meer dan 950 positieve ervaringen en er werden door onze onderzoekers meer dan 110 interviews uitgevoerd met patiënten, familieleden en zorgverleners. We leerden dat Mangomomenten 3 effecten hebben: allereerst, en dat spreekt voor zich, een verhoging van de tevredenheid bij patiënt en familie, daarnaast een hogere bevlogenheid bij de zorgverleners en ten derde een sterkere vertrouwensband tussen zorgvrager en zorgverlener.

Al deze verhalen en de informatie uit de interviews willen we nu gebruiken om zorgverleners in ziekenhuizen, revalidatiecentra, thuiszorg en woonzorgcentra te inspireren en op te leiden om nog meer patiëntgericht te werken.

What’s in it for you?

Graag willen wij u en uw bedrijf dan ook uitnodigen om Ambassadeur van ons Mangomoment Fonds te worden. Hier staat een mooie return-on-investment tegenover:

  • Bronzen (€1000), zilveren (€5000), gouden (€15.000) en platina (€25.000) ambassadeurs kunnen vermeld worden op de website mangomoment.be en de internationale website www.mangomoment.org.
  • Alle ambassadeurs kunnen, indien gewenst, vermeld worden op sociale media.
  • Zilveren, gouden en platina ambassadeurs van het Mangomoment fonds kunnen, indien zij dat wensen, vermeld worden in het Mangomoment boek.  Deze ambassadeurs kunnen vermeld worden op nationale en internationale symposia.
  • Gouden en platina ambassadeurs kunnen met naam vermeld worden in de eindgeneriek van de video’s die wij zullen maken om onze opleidingen in Vlaanderen en Nederland te ondersteunen. Platina ambassadeurs kunnen vermeld worden met logo. Zie verdere details in de brochure van het Mangomoment Fonds.

gift

Neem contact op met Prof. dr. Kris Vanhaecht, voor meer informatie.

SCHENKINGEN AAN HET MANGOMOMENT FONDS
• Indien u het Mangomoment Fonds wil steunen, kan u een schenking doen aan het fonds. Dit kan op het rekening – nummer IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789,
BIC-code KREDBEBB van de KU Leuven met vermelding van de gestructureerde mededeling 400/0016/54392.
• Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal voordeel. De attesten zijn ook erkend in Nederland.
• Ambassadeurs van het Mangomoment Fonds zijn onze strategische partners en kunnen Bronzen, Zilveren, Gouden of Platina ambassadeur worden.
             – Bronzen Ambassadeurs schenken een bedrag vanaf 1.000 euro
             – Zilveren Ambassadeurs schenken een bedrag vanaf 5.000 euro
             – Gouden Ambassadeurs schenken een bedrag vanaf 15.000 euro  
             – Platina Ambassadeurs schenken een bedrag vanaf 25.000 euro
OPGELET
Voor schenkingen boven de 5.000 euro contacteert u best voorafgaandelijk de juridische dienst van het KU Leuven Universiteitsfonds. Zij helpen u dan onmiddellijk verder bij het opstellen van een korte schenkingsovereenkomst.

EEN ACTIE OF EVENEMENT ORGANISEREN TEN VOORDELE VAN HET MANGOMOMENT FONDS
Contacteer het KU Leuven Universiteitsfonds als u een actie of evenement wil organiseren ten voordele van het Mango moment Fonds. Zij kunnen u bijstaan met advies en ondersteuning. Het Universiteitsfonds kan u ook verschillende communicatiekanalen bezorgen en voert zelf ook actief mee communicatie.

SPONSORING AAN HET MANGOMOMENT FONDS
Contacteer het KU Leuven Universiteitsfonds als u via uw bedrijf graag uw financiële steun overmaakt in de vorm van een (commerciële) sponsoring, waar een logovermelding  tegenover staat en u een factuur met 21% BTW ontvangt.
De juristen van het KU Leuven Universiteitsfonds kunnen u hierbij helpen en stellen voorafgaandelijk een sponsoring overeenkomst op.

NEEM ONS OP IN UW TESTAMENT
U kunt de rechtspersoon “KU Leuven” opnemen in uw testament en bepalen dat (een deel van) uw erfenis bestemd is voor het Mangomoment Fonds. De erfbelasting in hoofde
van KU Leuven bedraagt slechts 8,5%. U kunt KU Leuven aanstellen als algemeen legataris of bijzonder legataris en u kunt zowel roerende als onroerende goederen nalaten. U kunt ook gebruiken maken van een duo-legaat: een deel van uw nalatenschap komt dan toe aan KU Leuven en een deel aan uw andere erfgenamen. KU Leuven betaalt evenwel de volledige erfbelasting. Dit is (fiscaal) bijzonder interessant als u geen afstammelingen nalaat. De juristen van het KU Leuven Universiteitsfonds kunnen u hierbij helpen.

WIJ WAARDEREN UW BETROKKENHEID!
U kunt, indien gewenst, via een mangomoment nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten van het fonds. Daarnaast worden Ambassadeurs, uiteraard enkel met toestemming, vermeld op de internationale website en in het dankwoord van onze eigen publicaties voor het brede publiek.

PRAKTISCH
Contacteer het KU Leuven Universiteitsfonds als u interesse hebt om ter gelegenheid van uw feest of activiteit een oproep tot schenken te lanceren voor het Mangomoment Fonds, zodat wij u tijdig kunnen informeren over instructies inzake een fiscaal voordeel.
We bezorgen u dan een unieke referentie, zodat u nadien weet hoeveel uw actie heeft opgeleverd.

Voor meer informatie over schenkingen, sponsoring en legaten, kunt u het KU Leuven Universiteitsfonds steeds contacteren op het nummer +32 16 32 37 39 of per e-mail universiteitsfonds@kuleuven.be.

Dit fonds is ANBI erkend. Hier kan u meer informatie hierover vinden.